Aanmelden bij of verwijzen naar inZet

Wil je een inwoner aanmelden bij inZet of iemand met een hulp- of adviesvraag aan ons doorverwijzen? Vul dan het aanmeldformulier en verzend dit veilig via de site. Na ontvangst neemt Team inZet contact met je op om een afspraak te maken en samen te kijken wat de best passende oplossing is bij de gestelde vraag of aangegeven advies- of ondersteuningsbehoefte Op basis van gevraagde expertise maken wij een match tussen inwoner en medewerker van Team inZet, als vast aanspreekpunt.

Zelf aanmelden

Inwoners kunnen zich ook zelf aanmelden en zijn altijd welkom bij inZet. Bij de inlooppunten  in de wijken van Zoetermeer is iedereen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 van harte welkom. Wij nemen hierbij wel de op dat moment geldende coronamaatregelen in acht dus houdt onze informatie en de site goed in de gaten voor de laatste update. Daarnaast zijn er themaspreekuren op diverse aangegeven locaties in de Zoetermeerse wijken, bijvoorbeeld over financiën, scheiding, opvoeden, computerhulp en mantelzorg.

Kennismaking

Inwoners die via een verwijzing, als bestaande klant in de warme overdracht of via rechtstreekse aanmelding bij inZet binnenkomen krijgen binnen twee werkdagen een uitnodiging voor een kennismaking en intake in de eigen wijk, met een professional van Team inZet. Dit gesprek vindt plaats bij een inlooppunt, bij de inwoner thuis, digitaal, of op een andere plek, in overleg.

Begeleiding

Als de hulpvraag over meerdere thema’s of leefgebieden gaat, stellen we samen met de inwoner of het gezin een leefplan op. Idealiter betrekken we hierbij ook de eigen sociale kring (vrienden, familie, buren, mantelzorgers). Elke inwoner heeft zelf de regie bij het opstellen van het leefplan en wordt ondersteund door een professional van Team inZet. Samen kijken wij wat iemand zelf kan en wat zelf lukt en welke ondersteuning er verder nodig is voor de specifieke hulpvraag/vragen die er liggen.