Ik heb een klacht

Het doel van inZet is om de best passende ondersteuning te bieden die nodig is, we doen ons uiterste best om dat doel te bereiken.

Toch kan het voorkomen dat je bijvoorbeeld niet tevreden bent over de manier waarop een ondersteuner van inZet met je omgaat of dat je andere verwachtingen had over de informatie die je hebt ontvangen. Of misschien ben je het niet eens over de geboden ondersteuning.

Eerst samen in gesprek 

Wat je klacht ook is, het is aan te raden om die eerst met je huidige ondersteuner van inZet te bespreken. In sommige gevallen, kan dat al leiden naar andere afspraken of een oplossing. Mocht je er samen niet uitkomen, dan kan je in gesprek gaan met zijn of haar teamleider. Vaak lukt het om in zo’n gesprek antwoorden te vinden wat een positieve uitkomst kan bieden.

Klacht indienen 

Kom je er na het gesprek met de teamleider nog steeds niet uit? Dan kan je (of een naaste van jou) een klacht indienen via het online klachtenformulier. Na ontvangst van het ingevulde klachtenformulier, wordt er binnen 3 werkdagen contact met je opgenomen. 
 
Verstuur je ingevulde klachtenformulier naar inZet of stuur per post op naar:  
 
inZet, t.a.v. klachtencoördinator 

Teldersrode 25 
2717 HR Zoetermeer 
 
De klachtencoördinator ontvangt je klachtenformulier en zoekt samen met jou en de betrokken teamleider naar een oplossing.   

Bovenstaande informatie hebben wij vastgelegd in onderstaande klachtenregeling.  

Als je ondersteuning nodig hebt bij het formuleren van je klacht, kan een onafhankelijke cliëntondersteuner je gratis daarbij helpen. Zij kunnen ook bemiddelen bij klachten en werken onafhankelijk van aanbieders en indicatiestellers. Zie voor meer informatie de website van Adviespunt Zorgbelang: www.adviespuntzorgbelang.nl/cliëntondersteuning-sociaal-domein