inZet is een samenwerkingsverband tussen negen zorg- en welzijnsaanbieders in Zoetermeer. Wij werken ook graag samen met andere organisaties en netwerken.

Samenwerking

Goede samenwerking met het netwerk van zorgaanbieders en maatschappelijke partners in Zoetermeer is voor inZet vanzelfsprekend. We houden contact, stemmen onderling aanpak en werkwijze af, delen kennis, ervaring en signalen vanuit de samenleving en waar nodig werken we samen, als er meerledige vragen gesteld worden of als er specialistische hulp nodig is.  
Ons netwerk bestaat uit organisaties op het gebied van zorg, onderwijs, veiligheid, sport, cultuur, groen, armoedebestrijding, vrijwilligersorganisaties, ondernemers, geloofsgemeenschappen en wijkverenigingen.

We bouwen continu verder aan deze netwerkaanpak in het belang van de inwoners van Zoetermeer, die bij elke vraag of ondersteuningsbehoefte centraal staat.

Meedoen?

Wij nodigen netwerk- en maatschappelijk partners van harte uit om samen met ons activiteiten en spreekuren te organiseren op de diverse inlooppunten en/of bij andere gezamenlijke activiteiten in de wijken van Zoetermeer. Meer weten? Neem contact op of maak gebruik van het contactformulier.