Inwoners van Zoetermeer kunnen bij inZet terecht voor:

  • Welzijnsactiviteiten gericht op meedoen, talentontwikkeling en actief bezig zijn, zoals ontmoeting in de wijken, cursussen, buurtinitiatieven en andere activiteiten om talenten, vaardigheden en positieve gezondheid te versterken. Denk ook aan lotgenotencontact, wijkmaaltijden of vrijwilligerswerk en maatjesprojecten
  • Maatschappelijk werk, zoals hulp en advies bij echtscheiding, geldproblemen, rouwverwerking, eenzaamheid enz.
  • Groepsbegeleiding, zoals assertiviteitstrainingen, themabijeenkomsten, wandelgroepen, weerbaarheidstrainingen en KIES (groep voor kinderen in echtscheiding)
  • Arbeidsmatige en recreatieve dagbesteding, activiteiten en (lerend) vrijwilligerswerk op de inlooplocaties, zoals Ambachtenwerkplaats en ouderenproject Het Vonkje
  • Preventief advies, zoals hulp bij opvoeding, informatiebijeenkomsten door professionals op het gebied van gezondheid en leefstijl, Opvoeden Samen Aanpakken en armoedebestrijding.
  • Ambulante begeleiding, thuis of op locatie, zoals voor kwetsbare mensen, ouderen, mensen met een (licht verstandelijke of fysieke) beperking, (jeugd) GGZ-vragen, chronisch zieken en mensen met niet aangeboren hersenletsel.

Team inZet in het hart van de wijk

De medewerkers van inZet werken wijkgericht. De inlooplocaties van inZet bevinden zich in het hart van de wijk en de deuren staan open voor wijkbewoners en professionals. inZet biedt een breed aanbod op het gebied van zorg en welzijn. Neem voor meer informatie contact op met inZet.