inZet bestaat bijna 2 jaar en in die periode is er ontzettend veel gebeurd. Omdat inZet nog steeds in opbouw is en bewust is van verbeterpunten, is het onderzoeken van de tevredenheid bij cliënten en deelnemers van groot belang. Eind vorig jaar is dat dan ook voor de eerste keer onderzocht. Het vragen van feedback geeft inzicht in hoe onze dienstverlening wordt ervaren. Hiermee kan de kwaliteit continu worden verbeterd.  

In totaal zijn er 941 deelnemers uitgenodigd en daarvan hebben 227 de vragenlijst ingevuld in de periode 4 oktober t/m 30 november 2022. 

We zijn erg blij met de gemiddelde score: een 8 

De ontvangen antwoorden zijn enorm van waarde. Hierbij danken we van harte alle cliënten en deelnemers die mee hebben gedaan, voor het invullen en toelichten van bepaalde zaken die goed waren of juist verbetering nodig hebben.

De belangrijkste uitkomsten van dit eerste cliënttevredenheidsonderzoek o.b.v. deze metingen zijn:  

Meting: 

Score(s): 

Minimaal een 7,5 

De gemiddelde score is een 8. 

80% van de klanten geeft minimaal een 7,5 

87% van de deelnemers geeft inZet gemiddeld een 7,5 of een 9,5. 

Tevreden over de ondersteuning 

De deelnemers weten inZet te vinden voor allerlei vormen van ondersteuning (5). 

184 deelnemers (= 81%) zijn (zeer) tevreden met hun huidige contactpersoon van inZet (6). 

Tevreden over de dienstverlening van professionals 

163 deelnemers (= 72%) heeft een deel- of eindresultaat bereikt met hulp van inZet (8). 

161 deelnemers zijn (zeer) tevreden met het bereikte resultaat (9). 

Tevreden over bereikbaarheid 

Zowel de fysieke toegankelijkheid, de telefoon als de bereikbaarheid via e-mail scoren (zeer) goed. 

Fysiek: 82%  

Telefoon: 80% 

E-mail: 84% 

178 deelnemers (= 78,4%) zijn (zeer) tevreden over de bereikbaarheid van hun huidige contactpersoon